JКП "Букуља" Аранђеловац оглашава лицитацију за закуп јавних површина за постављање забавних радњи на дан вашара 28.08.2021.

Почетна цена појединачних локација износи:

У цену је урачунат ПДВ.

Услови за лицитирање су следећи: