Могућност склапања репрограма је једна од олакшица које ЈКП „Букуља“ нуди потрошачима са заосталим дуговањем за воду и комуналне услуге. Да би се склопио репрограм потребно је да лице на које гласи рачун дође у управну зграду ЈКП-а, у канцеларију бр.7 код референта по утужним предметима и склопи договор о начину отплате дуга. Том приликом неопходно је да се одмах измири 10% од висине дуга, а остатак се дели на број договорених месеци отплате, које измирују уз редовне месечне рачуне за комуналне услуге. Рата репрограма се књижи под датумом задњег дана у месецу, као и уплате рата по уговору.

Веома је важно да суграђани, који су искористили ову олакшицу измирења дуга, приликом плаћања рачуна нагласе да уплаћују рату по репрограму, како би се правилно раскњижила задужења и не би дошло до нежељених непријатности.

У мају месецу склопљено је 66 репрограма за отплату дуга на рате, а купно од почетка 2021. године склопљено је 334 репрограма. Позивамо суграђане са заосталим дугом да и они искористе овакав вид олакшице који нудимо и измире свој дуг према ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, јер су акције утужења и искључења дужника актуелне током читаве године.