Поштовани,

ЈКП „Букуља“ је у протеклих пар месеци започела реализацију Пројекта на црпној станици Качер како би обезбедила што већи прилив воде у акумулацијама. Досадашњим радовима који су се састојали из две фазе омогућено је црпљење воде које задовољава 50%, а завршетком треће фазе, која је у току, боримо се да обезбедимо допуну гарашкој акумулацији која ће задовољавати и до 100% дневне потрошње града.

Ова трећа фаза радова подразумева постављање још једне пумпе, типа „VCP-4“ са електромотором од 160 KW, која је данас постављена, а затим замену LG фазонских комада, усисне корпе, нових вентила итд, као и повезивање фрекфетног регулатора са пумпом. Завршетак свих радова, који комплетирају читав Пројекат, очекује се најкасније у уторак када ће и друга пумпа бити пуштена у рад.

Овом приликом желимо да похвалимо раднике из РЈ Постројење за прераду воде и РЈ Одржавања који су својим радом и залагањем допринели да се Пројекат реализује у што краћем временском року.