Због честог квара већ дотрајале пумпе на резервоару „Водица“, из кога се снабдевају водом за пиће мештани села Бања(Рупник и Мариновац), ЈКП „Букуља“ купила је две нове пумпе за воду. Једна је одмах уграђена, а друга ће служити као резерва у случају квара постављене пумпе. Нове пумпе за воду омогућиће редовност у снабдевању водом поменутих потрошача.