Као друштвено одговорно предузеће, поред редовних послова које запослени ЈКП „Букуља“ свакодневно обављају у оквиру својих делатности, организује и еколошке радионице за ученике основних и средњих школа на територије општине Аранђеловац у циљу ширења свести о важност заштите воде за пиће и животне средине.

L

У претходном периоду интерактивне еколошке радионице, под слоганом „Едукујмо нацију да чува воду и канализацију“ одржаване су за ученике ОШ „Светолик Ранковић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Илија Гарашанин“, ОШ „Милош Обреновић“ и техничке школе „Слободан Минић“. Представници ЈКП-а младим суграђанима, уз презентацију али и на практичном примеру, објашњавају пут воде од акумулација, преко фабрике воде до њихових чесми, али и одводу отпадних вода и преради на постројењима до квалитета који не угрожава реципијенте у које се испуштају.

На радионицама се са ученицима разговара о проблему нерационалне потрошње воде за пиће, које је у природи све мање, али и о проблему загушења санитарних одвода када се у њих испуштају материјали и сировине које тамо не треба да се одлажу, што резултира изливањима и плављењу локација, али и отежава процес пречишћавања отпадних вода на самим постројењима.

Ученици активно учествују у разговору, постављају питања и дају своја мишљења, а посебно им је занимљиво када технолог на практичном примеру, уз помоћ ученика, демонстрира део испитивања квалитета воде за пиће.

Циљ еколошких радионица које ЈКП „Букуља“ организује у сарадњи са школским установама је да се скрене пажња на проблеме који се непажњом, немаром или необавештеношћу свакодневно дешавају, а чиме се угрожавају други суграђани, отежава процес рада запослених комуналног предузећа и угрожава животнуа средина.

Учећи једни од других, заједно и у сарадњи можемо допринети бољем животу свих грађана и сачувати природу за генерације које долазе.

„Сваки човек треба да има идеју да води рачуна о животној средини, природи, води. Дакле, коришц́ење превише или трошење воде требало би да има неку врсту осец́аја или осец́аја забринутости. Нека врста одговорности, а уз то и осец́ај дисциплине.” (Далаи Лама)