Поштовани потрошачи,

У току претходног месеца наша лабораторија је узорковала 631 узорак воде за физичко-хемијску анализу. Испитивани узорци су узимани у процесу прераде воде и са дистрибутивне мреже. Микробиолошко испитивање урађено је на 130 узорака. Институт за јавно здравље Крагујевац за нас је услужно урадило 40 узорака воде. Такође, вршен је константан мониторинг изворишта Водица и сирове воде која стиже на постројење.

Да пијемо добру и квалитетну воду показују резултати које добијамо у нашој лабораторији и резултати акредитованих лабораторија. Радна јединица ППВ