На 18. седници Скупштине општине Аранђеловац ЈКП „Букуља“ добила је сагласност за измену програма пословања за 2021. годину, чиме су стечени услови за куповину четири нова камиона смећара. Нови смећари ће значајно побољшати хигијену и чистоћу, а пре свега допринеће квалитетнијој услузи одношења смећа, посебно у сеоским месним заједницама.