Акција ЈКП Букуља „За чистији Аранђеловац!“ се и даље наставља новим активностима које смо осмислили у циљу спречавања стварања дивљих депонија на градском подручју. Из тог разлога одлучили смо да уведемо услугу одвожења кабастог отпада која би се обављала једном месечно. У кабасти отпад подразумева се: стари намештај, аутомобилске гуме, тврда пластика, бела техника, а уколико је упаковано у вреће и биљни отпад, картон или било који други отпад који се може утоварити у возило ЈКП-а.

Ова услуга не подразумева одвожење грађевинског отпада, али га суграђани који имају такву врсту отпада могу сами одвозити на градску депонију „Цинцарска коса“на коју је улазак за физичка лица потпуно бесплатан.

Да би имали информацију о количини и потреби за овом услугом неопходно је да суграђани у току месеца позивом на бесплатну телефонску линију ЈКП-а 0800 034 030 пријаве на којој се локацији налазе, шта и коју количину желе да им се одвезе, а ми ћемо одредити дан и време када ће наше возило обићи пријављене локације.

ЈКП „Букуља“ увек уз своје суграђане!