ЈКП „Букуља“ Аранђеловац започела је 03.04.2016.године гасификацију села Бања, према плану и програму усвојеном од Скупштине општине Аранђеловац.Наведени радови се изводе према пројекту изградње дистрибутивне гасоводне мреже Аранђеловац-10 Бања, коју је изводило ЈП „Гас“ чији је правни следбеник ЈКП „Букуља“.

Поменутим пројектом предвиђена је изградња 35km дистрибутивног гасовода којим би био покривен насељени део села Бања. Овим цевоводом омогућен је часовни проток од око 2.000m³/h на који је могуће да се прикључе домаћинства као и привредни субјекти у селу Бања.

У току 2016.године од наведене пројектоване дужине гасовода радиће се 2,5km, тј од мерно регулационе станице Бања до предузећа „Бања Комерц“ д.о.о. које је прво упутило захтев за прикључење.

Радови теку по плану – свакодневно, у трајању од 07 – 19 часова, и до данас је урађено 625m. Током извођења радова ЈКП „Букуља“, до сада није, проузроковала кварове на другим инсталацијама, а завршетак планираног дела изградње дистрибутивне гасоводне мреже се очекује почетком маја.