Захваљујући одговорном понашању грађана ЈКП „Букуља“ Аранђеловац је успела да прикупи уговорене количине рециклажног материјала, захваљујући чему су стечени услови за проширење ове услуге у нашем граду. У току претходног дана из фирме „Секопак“ у РЈ Чистоћа стигле су нове количине: 200 канти за ПЕТ амбалажу И 100 канти за стакло.