У Јавном комуналном предузећу „Букуља“ Аранђеловац посвећује се велика пажња контроли квалитета воде, због њеног значаја за здравље свих становника општине Аранђеловац.

Контрола квалитета воде врши се на основу важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98), којим су дефинисани услови обављања контроле у погледу врста анализа, броја узорака, места и времена узимања узорака. Правилник је усаглашен са Директивама ЕУ и Препорукама Светске здравствене организације.

У савремено опремљеним лабораторијама изводе се анализе девет физичко-хемијских параметара квалитета и анализе четири микробиолошка параметра квалитета, који су прописани Правилником. И док се анализа микробиолошких параметара спроводи за узорке узете у два дневна термина (8:00 и 12:00), анализа физичко-хемијских параметара се врши за све дневне узорке из свих термина (8:00, 12:00, 15:00 и 18:00).

Осим анализа које се спроводе свакодневно у лабораторијама самог предузећа, квалитет воде проверава и оцењује у својим извештајима и Институт за јавно здравље Крагујевац, а Републички институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ два пута месечно врши допунску анализу онога што не ради Институт из Крагујевца: комплетна хидро-биолошка анализа са токсикологијом: и сирове и пречишћене воде.

Редован извештај за прeдходну недељу на основу узорака од 08.05.2018. године из Института за јавно здравље Крагујевац о исправности воде за пиће из градског водовода потврдио је да сви параметри који се мере у води (микробиолошки и хемијски) ОДГОВАРАЈУ вредностима прописаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Sl. list SRJ“, br. 42/98 i 44/99).

Анализа воде вршена је на основу узорака узетих са 7 локација у граду насумично изабраних из Аранђеловачке водоводне мреже, а овог пута узорци воде су узети са следећих локација:

  • Филтер станица – вода са чесме у филтер станици
  • Вртић „Бубамара“ – вода са чесме у кухињи
  • СТР „Златна јабука“ – вода са чесме у продавници
  • РХ ЗАВОД – вода са чесме у тоалету
  • Аутобуско стајалиште – вода са чесме у стајалишту 
  • Пекара „Јовановић“ – вода са чесме у пекари 
  • Пекара „Душко“ – вода са чесме у пекари

Врста испитивања: микробиолошко и хемијско.

Узорковање воде вршио је надлежни из Института за јавно здравље Крагујевац господин Милан Марковић, а узорковању је присуствовала Снежана Орловић –хемијски техничар у ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.