Поштовани потрошачи,

У циљу дугорочно одрживог и редовног водоснабдевања свих наших потрошача и ради смањења нерационалне и ненаменске потрошње воде, Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац почев од 1. јуна 2018. године креће се имплементацијом тарифних зона, тј. увођењем блок-тарифа за потрошаче из категорије физичких лица.

Уводимо три тарифне зоне:

  • прва са месечном потрошњом по домаћинству до 25м³,
  • друга зона са месечном потрошњом по домаћинству у распону од 25м³ до 40м³ (цена по 1м³ воде за 50% већа за сваки м³ преко 25.) и
  • трећа зона са месечном потрошњом по домаћинству преко 40м³ (цена по 1 м³ 100% већа за сваки м³ преко 40.).

Ове тарифне зоне ће важити за домаћинства са пет и мање чланова.

Имајући у виду да постоје и вишечлана домаћинства, предвидели смо и шире опсеге тарифних зона за домаћинства са шест и више чланова.

Право на остваривање ширих распона тарифних зона могу остварити она домаћинства чији чланови на шалтеру рекламација у просторијама ЈКП „Букуља“ Аранђеловац попуне Изјаву о кућној заједници, где ће прилагањем на очитавање личних карата чланова домаћинства и/или здравствених књижица за децу која не поседују личне карте потврдити место пребивалишта чланова свог домаћинства.

Предвидели смо и попусте за породице са троје и више малолетне деце и оне ће имати право на попуст од 50% на цене комуналних услуга. Попуст се обрачунава до навршења пунолетства најмлађег детета.

Право на остваривање овог попуста могу остварити оне породице чији чланови на шалтеру рекламација у просторијама ЈКП „Букуља“ Аранђеловац попуне Изјаву о кућној заједници, где ће прилагањем на очитавање личних карата чланова домаћинства и/или здравствених књижица за децу која не поседују личне карте потврдити испуњавање услова за остваривање овог права.

Напомињемо да сви потрошачи из категорије физичких лица који су измирили све претходне рачуне у року доспећа и даље имају право на попуст од чак 10% за последњи обрачунски период.

 

Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац