Инкасантска служба ЈКП „Букуља“ је на терену и ускоро завршава са очитавањем бројила за мај 2021.године. Подсећамо све потрошаче општине Аранђеловац који сами очитавају своје водомере, а и оне потрошаче који су на било који начин онемогућили нашим инкасантима приступ мерном инструменту (паркиран ауто изнад шахта, закључана капија, водомер у стамбеној јединици…), да стање са бројила пријаве на телефон 034/711-300 или донесу лично на шалтер информација и рекламација, у управној згради ЈКП-а, најкасније до 28.05.2021.године, како би подаци на обрачуну за мај 2021.год. били тачни и исправни.