Одржавање квалитета воде: Чишћење таложника у Постројењу за прераду воде ЈКП Букуља.

Запослени ЈКП Букуља из Радне јединице Постројење за прераду воде за пиће претходних дана радили су на чишћењу таложника. Таложник је важна компонента у процесу прераде воде, где сирова вода из акумулација пролази прву фазу пречишћавања, омогућавајући седиментацију већих честица на дно, што је есенцијално за ефикасну филтрацију у наредним корацима.

Циљ ових радова је одржавање високог квалитета воде за пиће за све наше грађане