ЈКП „Букуља“ Аранђеловац ће организовати традиционални аранђеловачки вашар дана 26.07.2023. године. Место одржавања манифестације је у улици Краља Петра Првог од Ломине до Јадранске улице.

Обавештавају се заинтересована правна и физичка лица да ће се резервације продајних места вршити у просторијама ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, улица Бранислава Нушића бр.1- канцеларија на Зеленој пијаци, од 13.07.2023.године до 24.07.2023.године, радним данима од 7,00 до 14 часова, на телефон 034/715-344.

Уплате вршити на благајни предузећа и на текући рачун 150-1685-30.

Дана 25.07.2023. године и дана 26.07.2023. године уплате ће се примати у закупљеном пословном простору у улици Краља Петра Првог, који ће бити видно означен.

У СЛУЧАЈУ ОДУСТАЈАЊА ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ УПЛАТЕ СЕ НЕЋЕ ВРАЋАТИ.

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 034/ 715-344.