100 кг ПЕТ амбалаже за рециклажу прикупљено је на едукативној еколошкој позоришној представи „Скупи своју амбалажу И носи на рециклажу“ коју су ЈКП „Букуља“ и фирма „Секопак“ организовали за најмлађе суграђане. Сва та прикупљена пластика би у супротном завршила негде у природи или на депонији, а ово је само део отпадне амбалаже која се свакодневно завршава у посудама за смеће помешано са кућним смећем или на неком одморишту. Бачено у неповрат пластике, стакла, метала и папира загађују нашу природу, а могу се кроз рециклажу поново користити и при томе заштитити од новог црпљења сировина из природе.

Важност и значај раздвајања и правилног сортирања амбалажног отпада је вишеструка. Из тог разлога ЈКП „Букуља“ Аранђеловац посветиће посебну пажњу едукацији грађана како би добра навика одвајања сировина постала наша свакодневница. Рециклирати може свакако, потребно је само мало воље и свима ће бити боље.