Поштовани,

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац је предузела све мере према препорукама Владе Србије у складу са Уредбом о организовању рада послодавца за време ванредне ситуације и у складу са другим мерама. Поводом тога, обавештавамо све суграђане да ЈКП „Букуља“ Аранђеловац обуставља рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања. Сви грађани који желе да плате своје обавезе према ЈКП „Букуља“ могу то учинити електронским путем, на шалтерима поште или мењачница. За све новонастале проблеме, пријаву квара на мрежи или нејасноће могу се обратити на телефон 711-300 или електронским путем на email: jkpbukulja.arandjelovac@gmail.com

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац наставља са радом свих делатности које су joj поверене, али са мањим бројем запослених радника и због тога молимо суграђане на разумевању и сарадњи у новонасталој ситуацији:

  •  РЈ чистоћа и јавна хигијена вршиће сваке ноћи дезинфекцију најфрекфетнијих локација у граду, а смеће ће се и даље одвозити као и до сада према Плану одвожења смећа.
  • РЈ водовод и канализација радиће само хитне интервенције на одржавању водоводне и канализационе мреже.
  • Постројења за прераду воде за пиће и Постројења за прераду отпадних вода радиће као и до сада пуним капацитетом.