Благајна ЈКП „Букуља“ Аранђеловац за време државног празника Сретење 15.02.2019. године (петак) радиће од 07,00 – 15,00 часова, а у суботу 16.02.2019.године, по устаљеном радном времену за суботу, радиће од 7-14 часова.

Организациони делови процеса рада који раде у сменама, као што су:

  • РЈ Постројење за производњу воде,
  • Служба производње воде и служба контроле квалитета производње воде,
  • РЈ постројење за пречишћавање отпадних вода,
  • Служба обезбеђења имовине
  • РЈ пијаца и
  • РЈ гробље,

радиће непрекидно свакога дана као и у нормалним условима рада.

Р.Ј. Водовод и канализација радиће по устаљеном распореду (по сменама) без администрације у првој смени.

РЈ Пијаца и Гробље, организоваће дежурство на одржавању чистоће гробља и сахране умрлих лица, хигијене пијаца и наплате пијачарине.