ЈКП „Букуља“ Аранђеловац неће радити дана 1.1.2023. године (недеља), 1.1.2023. године (понедељак), 3.1.2023. године (уторак) и 7.1.2023. године (субота).

РЈ Пијаца неће радити 1.1.2023. године (недеља) и 7.1.2023. године (субота).

Организациони делови процеса рада који раде у сменама, као што су: РЈ Постројење за производњу воде, служба производње воде и служба контроле квалитета воде, РЈ постројењеза прераду отпадне воде, служба обезбеђења имовине и гробље, радиће непрекидно сваког дана као и у нормалним условима рада.

РЈ Водовод и канализација радиће по устаљеном распореду(по сменама) без администрације у првој смени.

РЈ Чистоћа ће радити према Плану рада за 2023. годину.

У случају непредвиђених и хитних ситуација суграђанима ће бити доступни дежурни телефони:

  • У случају квара на водоводној или канализационој мрежи позовите 064/85 86 000
  • РЈ Чистоћа 034/720-696
  • РЈ Гробље 034/720-771, 064/8204765, 064/850850234, 064/8586063