У дане државног празника- Сретење ЈКП „Букуља“ Аранђеловац радиће са незнатно мањим обимом посла:

  • Благајна у управној згради у уторак 15.02.2022. године неће радити, а у среду 16.02.2022. године радиће од 07,00 до 14,00 часова.
  • РЈ Пијац радиће свакога дана и пијаце ће бити отворене у редовном термину рада од 7,00 – 16,00 часова.
  • Дежурство РЈ Водовод и канализација обављаће се редовно свакога дана по редовном распореду од 7,00- 19,00 часова за интервенције у случају кварова на водоводној или канализационој мрежи.
  • РЈ Постројење за пречишћавање воде за пиће и Постројења за пречишћавање отпадних вода радиће без прекида по устаљеном распореду рада.
  • Одржавање комуналне хигијене на јавним површинама у општини Аранђеловац редовно ће се одвијати и односиће смеће из домаћинстава по утврђеном распореду.
  • РЈ Гробље радиће по редовном распореду свакога дана.

За све непредвиђене ситуације доступни су следећи бројеви телефона:

  • РЈ Водовод и канализација: 064/ 85 86 000
  • РЈ Чистоћа и јавна хигијена: 034/720-696 или 034/711-300
  • РЈ Гробље: 034/720- 771, 064/8204765, 064/850850234, 064/8586063