У току су радови на реконструкцији водоводне линије фи180 у селу Даросава, а у оквиру пројекта који обухвата школу и балон салу. Циљ ових радова је обезбедити прописану хидрантску мрежу и услове за стицање употребне дозволе за балон салу.
Овај пројекат је од суштинског значаја за унапређење инфраструктуре у нашем селу, посебно у области водоснабдевања.