Радови РЈ Водовод и канализација на колектору у Буковику су успешно окончани. Вишегодишњи проблем је решен, а такође је санирано и клизиште на обали које је настало ерозивним деловањем реке Пештан.