ЈКП „Букуља“ Аранђеловац ће организовати традиционални аранђеловачки вашар дана 28.08.2018. године. Место одржавања манифестације је у улици Краља Петра Првог, од Ломине до Јадранске улице.

Обавештавају се заинтересована правна и физичка лица да ће се резервације продајних места вршити у просторијама ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, улица Бранислава Нушића бр.1 – канцеларија на зеленој пијаци, до 24.08.2018. године, радним данима од 07,00 до 15,00 часова, на телефон 034/715-344.

Уплате вршити на благајни предузећа и на текући рачун 150-1685-30.

Дана 27.08.2018. и дана 28.08.2018. године уплате ће се примати у закупљеном пословном простору који ће бити видно означен у улици Краља Петра Првог бр. 18.

 У СЛУЧАЈУ ОДУСТАЈАЊА ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ УПЛАТЕ СЕ НЕЋЕ ВРАЋАТИ.

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 034/715-344.