Запослени ЈКП „Букуља“ Аранђеловац из Службe јавнa хигијенa, започели су ручно и машинско чишћење коловоза и тротоара од ризле и нечистоћа које су настале због лоших временских услова и рада Зимске службе. Чишћење града се одвија у првој и трећој смени почев од 17.02.2019.године, а чисте се јавне површине ужег језгра града и веће саобраћајнице у насељима.

У току наредног периода према предвиђеном плану и у складу са временским условима, Служба чистоће и јавне хигијене вршиће и прање саобраћајница у у Аранђеловцу .