У борби за смањење губитака у водоводној мрежи једна од активности којом се баве у РЈ Продаја је провера нелегалних прикључака на водоводну мрежу у општини Аранђеловац и њихово увођење у легалн систем.

У већини случаја овакви прикључци су последица искључења дужника из система водоснабдевања који решавају проблем самосталним прикључењем на водоводну мрежу. За такве „дивље“ прикључке нудимо договор о начину плаћања дуга према ЈКП-а уз легализацију прикључка и подсећамо да је крађа воде озбиљно кривично дело, а такође, угрожава цео водоводни систем. Са друге стране, постоје и они појединци чији прикључак никада није био у нашој евиденцији нити су икада добили техничку дозволу за прикључење на водоводну мрежу.

Како у неким случајевима наш позив на сарадњу, и могућност легализације оваквих прикључака по повољним условима, није довољан приморани смо да за такве потрошаче примењујемо меру искључења из система водоснабдевања на главној водоводној линији и против њих поднесемо кривичну пријаву за крађу воде и угрожавање безбедности водоснабдевања грађана.

Овакве мере нису у прилог нити нама као предузећу, нити лицима против којих је поднешена кривична пријава, из разлога што се повећавју трошкови за судске таксе које сноси тужено лице. Како би избегли непријатност и додатне трошкове позивамо све потрошаче који су се сами, без дозволе, прикључили на водоводну мрежу и да свој прикључак уведу у легалан систем, као и остали потрошачи наше општине.