На захтев ЈКП „Букуља“ Аранђеловац Агенција за заштиту животне средине, прошле године урадила је детаљну анализу воде у акумулацији Гараши. На основу тих анализа акумулација Гараши ушла је у програм Министарства за заштиту животне средине са још пар акумулација. То значи да ће вода бити узиркована у различитим годишњим добима, по различитим дубинама. Тада ћемо имати комплетне информације о квалитету воде и седимента.

Стручан тим из Агенције ЗЖС боравио је код нас у јулу месецу. О даљем раду на овом пољу, када је ревитализација језера у путању, редовно ћемо вас обавештавати.