Запослени РЈ Постројење за прераду воде за пиће- Филтер станици, започели су процес чишћења ретензионог базена, неизоставног дела овог постројења.
Ретенциони базен игра важну улогу у поступку прераде воде, сакупљајући технолошке отпадне воде из процеса прања филтера и муљне воде из коагулатора (таложника). Након што задржи ове течности, базен их избистри и преливну избистрену воду испусти с постројења.
Због специфичног положаја базена, радови ће се обављати ручно уз помоћ посебно прилагођеног алата, а због обима посла и ограничења светлосних сати током дана, ови радови ће трајати неколико дана. Важно је напоменути да ови радови неће имати никакав утицај на редовно снабдевање водом.
Квалитет пијаће воде за ЈКП Букуља Аранђеловац је од највеће важности, и зато смо посвећени одржавању Фабрике воде у најбољем могућем стању.