Према закону Републике Србије у јавним предузећима одређен је број запослених лица са инвалидитетом и ЈКП „Букуља“ то поштује, чак у својим редовима има и више таквих особа него што је потребно, али без обзира на то, у сарадњи са Националном службом за запошљавање на привременим и повременим пословима, сваке године, запошљавамо одређен број особа са инвалидитетом, којима пружамо стручну обуку, а након које су неки добијали и стално запослење у нашем колективу.

И ове године се ЈКП „Букуља“ јавила на конкурс Националне службе за запошљавање особа са инвалидитетом за привремене и повремене послове, која та иста лица и плаћа, и добили смо одобрење да можемо запослити 4 особе за период од четири месеца. Накнада зараде коју та лица добијају од Националне службе можда нису велика, али су им свакако од помоћи. Оно што је најбитније је укључивање ових људи у пословне токове, што је ЈКП „Букуља“ као друштвено одговорно предузеће свакако способна да им пружи.

Висину зараде ових запослених одређује Национална служба за запошљавање за чије издвајање средстава је и задужена. ЈКП „Букуља“ нема начина да их финансира, али једино што можемо да урадимо, и што радимо, је да сваке године конкуришемо за што већи број таквих лица којима ће значити обука и стечено искуство.