Поред низа повољности које ЈКП „Букуља“ Аранђеловац нуди својим корисницима услуга и даље постоји велики број потрошача који према ЈКП-у имају велика дуговања, због чега смо нерадо принуђени да организујемо акције утужења и искључења на главној водоводној линији, што укључује и укидање водоводног прикључка потрошача са заосталим дуговањем за воду коју испоручујемо из градског водовода.

С обзиром да овакве непопуларне мере никоме нису у интересу, јер додатно повећавају трошкове и непријатност, позивамо све потрошаче општине Аранђеловац који имају заостала дуговања према ЈКП „Букуља“ на измирење својих обавеза уз могућност склапања репрограма на заостала дуговања.

За договор око измирења предметног дуга потрошачи се могу обратити у дирекцији ЈКП „Букуља“, канцеларија бр 7, код референта по утуженим предметима, како би постигли договор о начину измирења својих друговања. У току је и акција склапања репрограма за велике дужнике у којој ће предметни дуг моћи да се отплаћују на већи број рата- до 5 година.

Поред акција искључења дужника са заосталим дуговањем, организују са појачаним интензитетом и акције искључења нелегалних прикључака.