Обавештавамо потрошаче општине Аранђеловац који користе воду са градског водовода да је инкасантска служба ЈКП „Букуља“ Аранђеловац на терену и очитавање потрошње воде за ЈУН 2018. године је при крају. Они потрошачи који сами очитавју своју потрошњу воде, стања са бројила треба да доставе најкасније до петка 29.06.2018. године на шалтер рекламација и информација или телефоном на број 711-300.

Потрошачи могу искористити прилику да до 30.06.2018. године измире своје обавезе за комуналне услуге према ЈКП „Букуља“ Аранђеловац и остваре попуст на редовност од 10% на наредни рачун за физичка лица.

Редовним измирењем обавеза према ЈКП „Букуља“, осим што потрошачи стичу право на значајан попуст, омогућавају и ЈКП „Букуља“ да успешно обавља свој посао и да редовно испоручује квалитетну и безбедну воду за пиће.

Позивају се потрошачи који су добили опомену пред утужење и искључење са водоснабдевања и оне који још нису добили опомену а имају велико дуговање према ЈКП „Букуља“, да дођу у наше просторије (канцеларија бр 7) код референта по утуженим предметима да би постигли договор о начину измирења предметног друга.