У Јавном комуналном предузећу „Букуља“ Аранђеловац посвећује се великој пажњи контроли квалитета воде, због њеног значаја за здравље свих становника општине Аранђеловац.

Контрола квалитета воде врши се на основу важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98), којим су дефинисани услови обављања контроле у ​​погледу врсте анализа, броја узорака, места и времена узимања узорака. Правилник је усаглашен са Директивама ЕУ и Препорукама Светске здравствене организације.

Осим анализе које се свакодневно спроводе у лабораторијама самог предузећа, квалитет воде проверава и оцењује у својим извештајима и Институт за јавно здравље Крагујевац, Републички институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ једном месечно врши допунску анализу онога што не ради Институт из Крагујевца: комплетна хидро-биолошка анализа са токсикологијом: и сирове и пречишћене воде