Водомери у склоништима која нису обезбеђена поклопцима и која су пуна воде у опасности су од пуцања. С обзиром да је одржавање водомерних шахтова у надлежности потрошача, да би водомери били сачувани током зиме и неометано мерили потрошњу воде, потребно их је адекватно заштитити. Водомерна склоништа би требало да су обезбеђена одговарајућим поклопцем и потпуно исушена, у случају да се у њима сакупљала вода. Прецизно мерење потрошње воде зависи од исправности водомера, а то на крају утиче и на износ на рачуну корисника.

 Грађани који имају куће у којима не бораве током зимских месеци требало би да испразне своје водоводне инсталације. Вишедневне ниске температуре могу да направе штету у купатилу или кухињи смрзавањем воде у инсталацијама. Дворишне водоводне инсталације које воде до чесама, гаража, шупа и издвојених објеката који се не греју, требало би такође обезбедити. Зато је потребно да се вода из водоводних цеви испусти на испусној славини која се налази на најнижем делу система, а најчешће се налази у подрумским просторијама. Ако потрошач на време „конзервира“ точећа места, односно мрежу испразни, неће имати проблема са пуцањем инсталација.