ЈКП “Букуља“ Аранђеловац је једно од првих водовода у старој Југославији и основано је 1928. године. Њен оснивач је Скупштина општина Аранђеловац, али се предузеће финансира из сопствених прихода. С годинама придодаване су јој и друге делатности тако да сада осим водоснабдевања града има за задатак да се брине о чистоћи и јавној хигијени (што подразумева пражњење канти и контејнера у насељима у којима се та услуга наплаћује и чишћење улице Кнеза Михаила, Књаза Милоша и Краља Петра Првог), градском гробљу „Рисовача“, пијацу, пречишћавању отпадних вода и бризи о водоводној и гасоводној мрежи, а у зимским месецима и пословима Зимске службе(центар града и улице у насељу градске зоне). Наша ванредна активност је чишћење дивљих депонија, а од овог месеца и одвожење кабастог отпада, како би спречили стварање нових депонија на подручју града.

Да би предузеће могло да ради и послује неопходна је и наплата услуга које извршава. Међутим, наплата услуга никада није лака, посебно када предузеће није имало никаквих начина да од корисника услуга изврши наплату услуга које је испоручила, а то је код већине суграђана умањило важност и вредност производа који је од животног значаја и обавезу да искоришћену услугу плати, за разлику од осталих услуга које користе јер су увек знали да ће им бити укинуте уколико их не измире. На тај начин се чувао социјални мир. Ипак, са друге стране, предузеће које константно пружа услугу, а нема дозволу да наплати трошкове, осуђено је на пропаст у какву је ЈКП „Букуља“ и доведена, при чему су и запослени осетили велики терет због немогућности предузећа да исплати зараде запосленима.

Након тога, наступиле су године борбе за опстанак предузећа, који је условљавао подизање великих кредита за отплату заосталих дугова према електродистрибуцији и добављачима. За то време средства за рад и возни парк су застаревали и дотрајавали због чега је обављање задатих делатности постало све теже и теже. Преко 20 година није купљен ни један нови камион смећар, а ни остале службе нису имале више среће. Остали смо без радних машина и средстава за рад и зависили смо од других фирми које су нам помагале да обављамо посао на терену.

Данас, политика пословања комуналног предузећа је промењена. Постављени су циљеви и направљени планови за њихово остварење. Подигнута је стопа наплате рачуна, а суграђаним је понуђена мотивација за редовно плаћање трошкова за услугу коју су утрошили, која подразумева попусте на наредни рачун на редовност (5% за правна лица до 14-ог дана у текућем месецу и 10% за физичка лица до последњег радног дана текућег месеца), олакшице за вишечлане породице (50% за троје и више малолетне деце до пунолетства најмлађег детета) и попусти за социјалне категорије уз потврду Центра за социјални рад. Пружили смо подршку угоститељима сада када је њихово пословање најугроженије од свих, а суграђанима са заосталим дуговањем понудили могућност отплате дуга на рате склапањем репрограма. Ипак, има ситуација када смо приморани да применимо непопуларне мере у виду искључења из система водоснабдевања и утужења.

У последњих годину дана ситуација се драстично променила. Коначно смо изашли из милионских кредита за струју, а уз подршку локалне самоуправе возни парк ЈКП „Букуља“ је све бољи. У претходној години купљена су два скипа и још један је прешао у наше власништво, купљена су два половна смећара са новим надоградњама, нови камион путар, а ускоро купујемо 4 нова смећара. Купљене су нове пумпе за ЦС Водица и ЦС Пресека, на резервоару „Томића коса“ је замењен регулатор ниво, а у комори „Забрежје“ је замењен регулатор притиска. Завршен је Пројекат на ЦС Качер чиме се обезбеђују веће количине залиха воде у акумулацију Гараши. Купљен је велики број контејнера за град, а неки су и направљени у нашим радионицама. Улажу се средства у опрему за детектовање кварова и постављање секторских водомера на изласку из града ка селима у циљу спречавања растура воде за пиће.Нашу борбу за бољи и чистији град препознала су и правна лица која су донацијом помогла да добијемо неопходна средства за рад. Друштвено одговорна компанија Универзум циглана донирала је ЈКП Букуља камион смећар, који је од 11.априла у служби града, 

  

а фирма Аутомонтажа д.о.о. Орашац донирала је аутомобил марке Шкода.

Успостављена је сарадња јавног и приватног сектора и покренута заједничка акција набавке цистерне за воду. Аквизиција цистерне за воду јесте важан и интегралан део наших настојања за побољшање квалитета услуга које ЈКП „Букуља“ Аранђеловац пружа нашим суграђанима. Само једна додатна цистерна за воду би допринела значајном унапређењу наших услуга. Осим тога, са овом цистерном за воду, били бисмо на располагању и Ватрогасно спасилачкој јединици Аранђеловац за случај хитне потребе помоћи приликом гашења пожара.

Такође, сваки суграђанин који уплати рачун за воду и комуналне услуге не само да ће стећи право на значајан попуст на наредни рачун већ ће од тог новца 10,00 динара бити опредељено за куповину цистерне и на тај начин ће учествовати у њеној куповини.

Хвала свим пријатељима града који својом донацијом препознају важност једног оваквог пројекта и подржавају нас и помажу да обављамо послове који су нам поверени, а такође, хвала свим суграђанима који редовно измирују своје обавезе према ЈКП „Букуља“ јер тиме нама омогућују да испоручујемо квалитетну воду за пиће и одвојимо средства за куповину нових средстава за рад којима ћемо допринети развоју града.