Основни подаци.

Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац је јавно предузеће које је основала Скупштина општине Аранђеловац. Седиште предузећа је у улици Бранислава Нушића број 1, Аранђеловац. Одговорно лице је В.д. директор Милан Јаћимовић, специјалиста електротехнике.

Основна делатност предузећа је захватање и пречишћавање сирове воде као и транспорт и дистрибуција квалитетне и безбедне воде за пиће корисницима на територији општине Аранђеловац.

Данас Јавно комунално предузеће „Букуља“ као јавни сервис осим водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже, пружа и друге услуге грађанима (одржавање чистоће и јавне хигијене, пијачне и гробљанске услуге).

Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац има око 17.000 потрошача (физичких и правних лица), којима се испоручује вода и који се налазе у евиденцији предузећа као корисници нашег производа. Осим тога, имамо и преко 11.000 корисника услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода (канализације).

Укупна дужина цевовода који је у надлежности одржавања Јавног комуналног предузећа „Букуља“ је преко 400 км, док је укупна дужина канализационе мреже коју наше предузеће одржава око 150 км.

  • Контакт телефон: 034/711-300;

  • Контакт телефон: 034/724-079;

  • Факс: 034/724-079;

  • Факс: 034/701-921;

  • Адреса: Бранислава Нушића 1

  • Рачун: Креди банка: 150-1685-30

  • Рачун: Креди банка: 150-10425-97

  • Матични број: 7113323

  • ПИБ: 100900371

Јавно комунално предузеће Букуља Аранђеловац

Историјат.

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Букуља“ је Скупштина општине Аранђеловац. Предузеће је основано 18. новембра 1928. године као Водовод, затим 1989. године преименовано у Радну организацију, а од 2005. године постоји као Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац. Интересантно је напоменути да је Аранђеловац те далеке 1928. године имао око три хиљаде становника. Током овог дугог низа година и деценија, основној организационој целини су додавани послови и делатности који су од виталног значаја за живот и развој Аранђеловца.

Данас, Јавно комунално предузеће „Букуља“ својом водоводном мрежом покрива скоро све катастарске целине општине Аранђеловац.

Огранци:
Abstract
Cglobal
DigitalBox
Hemisferio
Next
Spaces

Планови за будућност.

Основна делатност предузећа је захватање и пречишћавање сирове воде као и транспорт и дистрибуција квалитетне и безбедне воде за пиће корисницима на територији општине Аранђеловац.

Планирање

израда планова пословања

Усвајање плана

корекција плана

Нове пословне идеје

успостављање процедура

Извршавање

квалитетна реализација

Менаџмент.

Милан Јаћимовић

Директор предузећа,
специјалиста електротехнике

Оливера Белошевац

Директор финансијско-комерцијалног сектора,
дипл. економиста

Иван Карадиновић

Директор водоснабдевања,
дипл. инж. рударства

Весна Радовановић

Директор комуналних делатности
дипл. инж.организационих наука мастер

Александар Гавриловић

Директор сектора пројектовања и развоја,
дипл. грађ. инж.

Весна Радовановић

Директор сектора за комуналне делатности,
Дипл.инг.организационих наука- мастер

Милутин Ђурић

Надзорни одбор,
дипл. економиста
Председник Надзорног одбора

Бојан Ђекић

Надзорни одбор,
специјалиста електроенергетике
члан надзорни одбора

Оливера Белошевац

Надзорни одбор,
дипл. економиста
члан (из редова запослених)

About Us

Careers

Want to be a part
of our team?

Vestibulum ante ipsum primis faucibus orci luctus et ultrices posuere.

Our Offices.

Melville, NY

12345 North Main Street,
New York, NY 555555