Претходна година за ЈКП „Букуља” била је година борбе за сваку кап воде. Након вишегодишњег сушног периода ниво акумулације Гараши био је на историјском минимуму. Правовременим улагањем у пистојеће ресурсе и захваљујући проценама стручног тима  одржана је стабилност у водоснабдевању и онда када је већина градова у региону увеле мере рестриктивне штедње.

Не смемо заборавити рад и одговорност запослених на филтер станици који су упркос ниском водостају и води презасићеној органским материјама успели да све то време одржи висок квалитет воде за градску мрежу. Од почетка новембра, када је ниво језера спао за 10,5 метара до средине фебруара језеро је допуњено за 6 метара, од тога 1,5 метара постигнуто је захваљујући падавинама, а све остало препумпавањем воде из Качера и Речице. Вода се и даље препумпава, а ми сада већ са сигурношћу можемо рећи да смо стабилни и да спремни чекамо летњу сезону.