Ученици Техничке школе Милета Николић из Аранђеловца обишли су Постројење за прераду отпадне воде ЈКП Букуља у селу Бања, као део своје теренске наставе. Посета им је омогућила практично упознавање с процесима прераде отпадних вода и нагласила важност очувања животне средине.

Инжењери из ЈКП Букуља су срдачно дочекали ученике и детаљно им објаснили процесе рада на постројењу и у лабораторији, чиме су допринели њиховом бољем разумевању технолошких и еколошких процеса које проучавају у оквиру наставног програма